Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Elektroreologické vlastnosti nového mezoporézního materiálu s vodivým polypyrolem v mezoporézní silice

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
CHENG, Qilin, Vladimír PAVLÍNEK, Anežka LENGÁLOVÁ, Chunzhong LI, Tomáš BELZA a Petr SÁHA. Elektroreologické vlastnosti nového mezoporézního materiálu s vodivým polypyrolem v mezoporézní silice. Microporous and Mesoporous Materials [online]. 2006, vol. 94, iss. 1-3, s. 193-199. [cit. 2019-10-20]. ISSN 1387-1811. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1387181106001314.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články