Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Nová modifikace Perkowovy reakce: Halokarboxylátové anionty jako odstupující skupiny ve 3-acyloxychinolin-2,4(1H,3H)-dionech

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PALETA, O., K. POMEISL, Stanislav KAFKA, Antonín KLÁSEK a V. KUBELKA. Nová modifikace Perkowovy reakce: Halokarboxylátové anionty jako odstupující skupiny ve 3-acyloxychinolin-2,4(1H,3H)-dionech. Beilstein Journal of Organic Chemistry [online]. 2005, vol. 1, iss. 17, s. 1-4. [cit. 2020-11-28]. ISSN 1860-5397. Dostupné z: http://www.beilstein-journals.org/bjoc/single/articleFullText.htm?publicId=1860-5397-1-17.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 2.0 Generic Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 2.0 Generic