Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Podmínky ovlivňující biologickou rozložitelnost PVA a modifikovaných fólií

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
JULINOVÁ, Markéta a Jaromír HOFFMANN. Podmínky ovlivňující biologickou rozložitelnost PVA a modifikovaných fólií. Plasty a kaučuk. 2005, vol. 42, iss. 9-10, s. 17-22. ISSN 0322-7340.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články