Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Optimization of CoFe2O4 nanoparticles and graphite fillers to endow thermoplastic polyurethane nanocomposites with superior electromagnetic interference shielding performance

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ANJU, , Milan MASAŘ, Michal MACHOVSKÝ, Michal URBÁNEK, Pavol ŠULY, Barbora HANULÍKOVÁ, Jarmila VILČÁKOVÁ, Ivo KUŘITKA a Raghvendra Singh YADAV. Optimization of CoFe2O4 nanoparticles and graphite fillers to endow thermoplastic polyurethane nanocomposites with superior electromagnetic interference shielding performance. Nanoscale Advances [online]. 2024 [cit. 2024-06-18]. ISSN 2516-0230. Dostupné z: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/na/d3na01053h.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 3.0 Unported