TBU Publications
Repository of TBU Publications

Město Zlín v meziválečných letech Koncern Baťa jako rozhodující aktér komunální politiky a veřejného školství

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
KOLUMBER, David a Tereza KOLUMBER. Město Zlín v meziválečných letech Koncern Baťa jako rozhodující aktér komunální politiky a veřejného školství. Historica (Ostrava) [online]. 2023, vol. 14, iss. 2, s. 134-148. [cit. 2024-05-21]. ISSN 1803-7550. Dostupné z: https://dokumenty.osu.cz/ff/journals/historica/2023-2/His_23-2_Kolumber.pdf.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles

Attribution-NonCommercial 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International