Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Cross-national validation of the non-participation in non-formal education questionnaire: Findings from adults from Sweden, Germany, United Kingdom, and the Czech Republic

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
VACULÍKOVÁ, Jitka, Jan KALENDA a Ilona KOČVAROVÁ. Cross-national validation of the non-participation in non-formal education questionnaire: Findings from adults from Sweden, Germany, United Kingdom, and the Czech Republic. Cogent Education [online]. 2023, vol. 10, iss. 1 [cit. 2024-06-18]. ISSN 2331-186X. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2023.2214672.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International