Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Current state-of-the-art review of nanotechnology-based therapeutics for viral pandemics: Special attention to COVID-19

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MOTIEI, Marjan, Lucian A. LUCIA, Tomáš SÁHA a Petr SÁHA. Current state-of-the-art review of nanotechnology-based therapeutics for viral pandemics: Special attention to COVID-19. Nanotechnology Reviews [online]. 2023, vol. 12, iss. 1 [cit. 2024-06-18]. ISSN 2191-9089. Dostupné z: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/ntrev-2022-0515/html.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International