Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Social inclusion into mainstream classes: Voices of high school students with congenital physical disabilities

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HANKOVÁ, Magdalena a Soňa KALENDA. Social inclusion into mainstream classes: Voices of high school students with congenital physical disabilities. Issues in Educational Research [online]. 2022, vol. 32, iss. 3, s. 960-981. [cit. 2024-06-21]. ISSN 1837-6290. Dostupné z: https://www.iier.org.au/iier32/hankova-abs.html.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NoDerivatives 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NoDerivatives 4.0 International