Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Fever status detection using artificial neuron network

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
NCHENA, Linos Mabvuto a Dagmar JANÁČOVÁ. Fever status detection using artificial neuron network. In: Proceedings of the 23rd International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2021), Vol 1 [online]. online: Scitepress, 2021, s. 776-781. [cit. 2024-06-14]. ISSN 2184-4992. Dostupné z: https://www.scitepress.org/Link.aspx?doi=10.5220/0010485407760781.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International