Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Assessment of the effects of COVID-19 pandemic on the prospects of e-learning in higher learning institutions: The mediating role of academic innovativeness and technological growth

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ADZOVIE, Daniel Edem a Abdul Bashiru JIBRIL. Assessment of the effects of COVID-19 pandemic on the prospects of e-learning in higher learning institutions: The mediating role of academic innovativeness and technological growth. Cogent Education [online]. 2022, vol. 9, iss. 1 [cit. 2024-06-20]. ISSN 2331-186X. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2022.2041222.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International