TBU Publications
Repository of TBU Publications

Higher education and innovation in the non-profit sector

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Higher education and innovation in the non-profit sector en
dc.contributor.author Göttlichová, Marcela
dc.relation.ispartof Strategic Innovative Marketing and Tourism
dc.identifier.issn 2198-7246 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.identifier.issn 2198-7254 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.identifier.isbn 978-3-030-36125-9
dc.date.issued 2020
dc.citation.spage 331
dc.citation.epage 340
dc.event.title International Conference on Strategic Innovative Marketing and Tourism, ICSIMAT 2019
dc.event.location Northern Aegean
utb.event.state-en Greece
utb.event.state-cs Řecko
dc.event.sdate 2019-07-17
dc.event.edate 2019-07-21
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher Springer
dc.identifier.doi 10.1007/978-3-030-36126-6_36
dc.relation.uri https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-36126-6_36
dc.subject first higher education en
dc.subject key competencies en
dc.subject non-governmental non-profit organizations en
dc.subject non-profit sector en
dc.subject strategic marketing en
dc.description.abstract The present study draws the attention to the still persistent problem of application of strategic marketing, targeted marketing communications, in the nonprofit sector, primarily to non-governmental, non-profit organizations, with its focus on the specifics of the present times. Marketing communications represent a set of tools for commercial and non-commercial communication with the market the common goal of which is to support the company’s marketing strategy in conjunction with the need to inform and influence consumers as effectively as possible. However, it is necessary for the non-profit entities to become fully aware that without professional marketing experts, they cannot achieve their victories in an increasingly concurrent struggle. Here, the role of higher education plays an essential role then, with an important aspect being the increasing permeability between the general (academic) and vocational training that helps universities reach new target groups and thus better meet the labor market expectations and demands. A part of the contribution is, based on the results of research surveys on the one hand with non-governmental, nonprofit organizations in continuity with the reflection of the perception of students of the Faculty of Multimedia Communications at Tomas Bata University in Zlin, also the presentation of one of the options for the development of innovation activities in marketing and marketing communications in continuity with the creative approach of the students of the Faculty of Multimedia Communications at Tomas Bata University in Zlin. © 2020, Springer Nature Switzerland AG. en
utb.faculty Faculty of Multimedia Communications
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1010908
utb.identifier.obdid 43882160
utb.identifier.scopus 2-s2.0-85126124218
utb.source d-scopus
dc.date.accessioned 2022-03-23T10:36:06Z
dc.date.available 2022-03-23T10:36:06Z
utb.contributor.internalauthor Göttlichová, Marcela
utb.fulltext.affiliation Marcela Göttlichová M. Göttlichová (✉) Tomas Bata University in Zlin, Zlin, Czech Republic e-mail: gottlichova@utb.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references 1. Rýdl K (2012) Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. NUOV, Praha 2. Göttlichová M (2019) How to win with the use of creative thinking – the integration of theory and practice in tertiary education. In: Kavoura A, Kefallonitis E, Giovanis A (eds) Strategic innovative marketing. Springer proceedings in business and economics. Springer, Basel, pp 91–97. https://doi.org/10.1007/978-3-030-12453-3_36 3. Kotler P, Keller KL (2012) Marketing management, 14th edn. Pearson Education, New Jersey 4. Jakubíková D (2013) Strategický marketing. Strategie a trendy, 2th edn. Grada Publishing, a.s., Praha 5. Drucker PF (1992) Management, budoucnost začíná dnes. Management Press, Praha 6. Lehtinen JR (2007) Aktivní CRM: řízení vztahů se zákazníky. Grada, Praha 7. Bačuvčík R (2011) Marketing neziskových organizací. VeRBuM, Zlin 8. Skovajsa M (2010) Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v ČR, 1th edn. Portál, Praha 9. Čepelka O (1997) Práce s veřejností v nepodnikatelském sektoru. Omega, Liberec 10. Rektořík J (2007) Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení, 2nd edn. Ekopress, s.r.o., Praha 11. Státní politika vůči NNO na léta 2015–2020. Vláda české politiky (2015). https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/statni-politika-vuci-nno-na-leta-2015-%2D%2D2020-133505/ 12. Nový Občanský Zákoník (2014). http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/2015-07-06-17-43-34/vysledek-hnest%C3%A1tn%C3%AD%20neziskov%C3%A9%20 13. Analýza-nestátní neziskové organizace v ČR. Nejvyšší kontrolní úřad (2018). https://www.nku.cz/cz/kontrola/analyzy/analyza%2D%2D-nestatni-neziskove-organizace-v-crid10354/ 14. Statistika počtu NNO v letech 2014–2017 podle údajů ČSÚ. https://www.neziskovky.cz/clanky/511_695/fakta_statistika-postu-nno/ 15. Monitoring Indicators. (2019) The Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS). http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/monitorovaci-ukazatele?lang=1 16. Kavoura A, Andersson T (2012) Applying Delphi method for strategic design of social entrepreneurship. Libr Rev 65:185–205. https://doi.org/10.1108/LR-06-2015-0062 17. Uplatnění studentů Zlinské univerzity se zlepšuje, je téměř stoprocentní. (2018). https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/zlin-univerzita-tomase-bati-absolventi.A181204_443276_zlinzpravy_ppr 18. Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok (2020). http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/rozvojove-programy-3 19. Göttlichová M (2012) Co-operation of higher education, public administration, business and non-profit sector for the socio-economic development of the region 20. Kavoura A, Stavrianea A (2015) Following and belonging to an online travel community in social. Procedia Soc Behav Sci 175:515–521. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.1231 21. Göttlichová M (2019) Proceedings of non-profit projects. DigiTisk, Zlin
utb.fulltext.sponsorship -
utb.scopus.affiliation Tomas Bata University in Zlin, Zlin, Czech Republic
utb.fulltext.projects -
utb.fulltext.faculty -
utb.fulltext.ou -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record