Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Mathematical modeling of urea reaction with sulfuric acid and phosphoric acid to produce ammonium sulfate and ammonium dihydrogen phosphate respectively

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BELTRÁN-PRIETO, Juan Carlos a Karel KOLOMAZNÍK. Mathematical modeling of urea reaction with sulfuric acid and phosphoric acid to produce ammonium sulfate and ammonium dihydrogen phosphate respectively. Energies [online]. 2021, vol. 14, iss. 23 [cit. 2024-06-12]. ISSN 1996-1073. Dostupné z: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/23/8004.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International