Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Biopolymer hydrogel based on acid whey and cellulose derivatives for enhancement water retention capacity of soil and slow release of fertilizers

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
DUŘPEKOVÁ, Silvie, Antonio DI MARTINO, Miroslava DUŠÁNKOVÁ, Petra DRÖHSLER a Vladimír SEDLAŘÍK. Biopolymer hydrogel based on acid whey and cellulose derivatives for enhancement water retention capacity of soil and slow release of fertilizers. Polymers [online]. 2021, vol. 13, iss. 19 [cit. 2022-01-22]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2073-4360/13/19/3274.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International