Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The synergic effect of whey-based hydrogel amendment on soil water holding capacity and availability of nutrients for more efficient valorization of dairy by-products

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ČECHMÁNKOVÁ, Jarmila, Jan SKÁLA, Vladimír SEDLAŘÍK, Silvie DUŘPEKOVÁ, Jan DRBOHLAV, Alexandra ŠALAKOVÁ a Radim VÁCHA. The synergic effect of whey-based hydrogel amendment on soil water holding capacity and availability of nutrients for more efficient valorization of dairy by-products. Sustainability (Switzerland) [online]. 2021, vol. 13, iss. 19 [cit. 2024-05-21]. ISSN 2071-1050. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/19/10701.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International