Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Mechanical properties of bulk Sylgard 184 and its extension with silicone oil

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MOUČKA, Robert, Michal SEDLAČÍK, Josef OSIČKA a Vladimír PATA. Mechanical properties of bulk Sylgard 184 and its extension with silicone oil. Scientific Reports [online]. 2021, vol. 11, iss. 1 [cit. 2024-06-23]. ISSN 2045-2322. Dostupné z: https://www.nature.com/articles/s41598-021-98694-2.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International