Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Logistics in the process of evacuation of the population in the finding of a booby-trapped explosive system

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
DŽERMANSKÝ, Martin, Tomáš KREJČÍ (FAI), Jitka TRNEČKOVÁ, Zdeněk KALVACH, Markéta HABROVÁ a Nikola ČAJKOVÁ. Logistics in the process of evacuation of the population in the finding of a booby-trapped explosive system. In: Transportation Research Procedia [online]. Horný Smokovec: Elsevier B.V., 2021, s. 1514-1521. [cit. 2024-06-17]. ISSN 2352-1457. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146521005561.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International