Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Inkjet printability assessment of weakly viscoelastic fluid: A semidilute polyvinylpyrrolidone solution ink case study

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ŠULY, Pavol, Jakub ŠEVČÍK, David John DMONTE, Pavel URBÁNEK a Ivo KUŘITKA. Inkjet printability assessment of weakly viscoelastic fluid: A semidilute polyvinylpyrrolidone solution ink case study. Langmuir [online]. 2021, vol. 37, iss. 28, s. 8557-8568. [cit. 2024-06-20]. ISSN 0743-7463. Dostupné z: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.langmuir.1c01010.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články