Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Comparative study of pvdf sheets and their sensitivity to mechanical vibrations: The role of dimensions, molecular weight, stretching and poling

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MRLÍK, Miroslav, Josef OSIČKA, Martin CVEK, Markéta ILČÍKOVÁ, Peter SRNEC, Danila GORGOL a Pavel TOFEL. Comparative study of pvdf sheets and their sensitivity to mechanical vibrations: The role of dimensions, molecular weight, stretching and poling. Nanomaterials [online]. 2021, vol. 11, iss. 7 [cit. 2024-06-17]. ISSN 2079-4991. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2079-4991/11/7/1637.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International