Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The UV photodegradability study of octadecaborane in polystyrene matrix thin films

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
ŠEVČÍK, Jakub, Pavel URBÁNEK, Barbora HANULÍKOVÁ, T. ČAPKOVÁ, Jan ANTOŠ, Michal URBÁNEK a Ivo KUŘITKA. The UV photodegradability study of octadecaborane in polystyrene matrix thin films. In: NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials [online]. Brno: TANGER Ltd., 2021, s. 39-43. [cit. 2023-03-21]. ISSN 2694-930X. Dostupné z: https://www.confer.cz/nanocon/2020/3689-the-uv-photodegradability-study-of-octadecaboranes-in-polystyrene-matrix-thin-films.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International