Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Resilience assessment in electricity critical infrastructure from the point of view of converged security

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HROMADA, Martin, David ŘEHÁK a Luděk LUKÁŠ. Resilience assessment in electricity critical infrastructure from the point of view of converged security. Energies [online]. 2021, vol. 14, iss. 6 [cit. 2024-06-23]. Dostupné z: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/6/1624.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International