Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

How does the number of objective function evaluations impact our understanding of metaheuristics behavior?

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KAZÍKOVÁ, Anežka, Michal PLUHÁČEK a Roman ŠENKEŘÍK. How does the number of objective function evaluations impact our understanding of metaheuristics behavior?. IEEE Access [online]. 2021, vol. 9, s. 44032-44048. [cit. 2024-06-17]. ISSN 2169-3536. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/9378523.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International