Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The photostability of novel boron hydride blue emitters in solution and polystyrene matrix

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ŠEVČÍK, Jakub, Pavel URBÁNEK, Barbora HANULÍKOVÁ, Tereza ČAPKOVÁ, Michal URBÁNEK, Jan ANTOŠ, Michael G. S. LONDESBOROUGH, Jonathan BOULD, Bita GHASEMI, Lukáš PETŘKOVSKÝ a Ivo KUŘITKA. The photostability of novel boron hydride blue emitters in solution and polystyrene matrix. Materials [online]. 2021, vol. 14, iss. 3 [cit. 2024-06-22]. ISSN 1996-1944. Dostupné z: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/3/589.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International