Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

An estimate of the onset of beadless character of electrospun nanofibers using rheological characterization

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PEER, Petra, Jana ZELENKOVÁ, Petr FILIP a Lenka LOVECKÁ. An estimate of the onset of beadless character of electrospun nanofibers using rheological characterization. Polymers [online]. 2021, vol. 13, iss. 2, s. 1-12. [cit. 2024-05-22]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2073-4360/13/2/265.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International