Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Verification of stiffness and surface treatment of axial bearing levers by static tests

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
MONKOVÁ, Katarína, Marek URBAN, Peter Pavol MONKA a Dražan KOZAK. Verification of stiffness and surface treatment of axial bearing levers by static tests. In: Procedia Structural Integrity [online]. online: Elsevier B.V., 2020, s. 776-783. [cit. 2023-06-05]. ISSN 2452-3216. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452321620305928.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported