Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Dog face detection using yolo network

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
TUREČKOVÁ, Alžběta, Tomáš HOLÍK a Zuzana KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ. Dog face detection using yolo network. Mendel [online]. 2020, vol. 26, iss. 2, s. 17-22. [cit. 2024-07-22]. ISSN 1803-3814. Dostupné z: https://mendel-journal.org/index.php/mendel/article/view/121.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International