Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Strategic management and multiplier effect

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
JEMELKA, Milan a Bronislav CHRAMCOV. Strategic management and multiplier effect. In: Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium [online]. Zadar: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM, 2017, s. 704-707. [cit. 2024-05-26]. ISSN 1726-9679. Dostupné z: https://www.daaam.info/Downloads/Pdfs/proceedings/proceedings_2017/099.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International