Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Polyester urethane (PLA/PEG) polymer based films prepared by plasma assisted vapour thermal deposition

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
KUČEROVÁ, Liliana, Zuzana KOLÁŘOVÁ RAŠKOVÁ, Jaroslav KOUSAL, Zdeněk KRTOUŠ, Pavel SOLAŘ, Jana SEDLAŘÍKOVÁ a Marián LEHOCKÝ. Polyester urethane (PLA/PEG) polymer based films prepared by plasma assisted vapour thermal deposition. In: NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials [online]. Brno: TANGER Ltd., 2020, s. 108-113. [cit. 2024-07-23]. ISSN 2694-930X. Dostupné z: https://www.confer.cz/nanocon/2019/31-polyester-urethane-pla-peg-polymer-based-films-prepared-by-plasma-assisted-vapour-thermal-deposition.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International