Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Entrepreneurial universities inclusive perspective: Does it trigger social innovation process and entrepreneurship?

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
SAHA, Nibedita a Petr SÁHA. Entrepreneurial universities inclusive perspective: Does it trigger social innovation process and entrepreneurship?. In: Proceedings of the European Conference on Innovation and Entrepreneurship, ECIE [online]. Rome: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2020, s. 568-577. [cit. 2023-12-09]. ISSN 2049-1050. Dostupné z: https://search.proquest.com/docview/2453908538?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články