Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Vibration sensing systems based on poly(Vinylidene fluoride) and microwave-assisted synthesized zno star-like particles with controllable structural and physical properties

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
CHAMAKH, Mariem M., Miroslav MRLÍK, Stephen LEADENHAM, Pavel BAŽANT, Josef OSIČKA, Mariam Al Ali ALMAADEED, Alper ERTURK a Ivo KUŘITKA. Vibration sensing systems based on poly(Vinylidene fluoride) and microwave-assisted synthesized zno star-like particles with controllable structural and physical properties. Nanomaterials [online]. 2020, vol. 10, iss. 12, s. 1-15. [cit. 2024-05-23]. ISSN 2079-4991. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2079-4991/10/12/2345.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International