Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Atmospheric pressure plasma polymerized 2-ethyl-2-oxazoline based thin films for biomedical purposes

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MAZÁNKOVÁ, Věra, Pavel ST’AHEL, Petra MATOUŠKOVÁ, Antonín BRABLEC, Jan ČECH, Lubomír PROKEŠ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Marián LEHOCKÝ, Kadir ÖZALTIN, Petr HUMPOLÍČEK a David TRUNEC. Atmospheric pressure plasma polymerized 2-ethyl-2-oxazoline based thin films for biomedical purposes. Polymers [online]. 2020, vol. 12, iss. 11, s. 1-15. [cit. 2024-06-24]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2073-4360/12/11/2679.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International