Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

“Surely it will come again…”. Flood threat appraisal, mitigation strategies and protection motivation in Czech communities endangered by floods

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ANDRÁŠKO, Ivan, Kamila DOLÁK KLEMEŠOVÁ, Lukas DOLÁK, Jakub TROJAN a David FIEDOR. “Surely it will come again…”. Flood threat appraisal, mitigation strategies and protection motivation in Czech communities endangered by floods. Moravian Geographical Reports [online]. 2020, vol. 28, iss. 3, s. 170-186. [cit. 2024-07-23]. ISSN 1210-8812. Dostupné z: https://content.sciendo.com/configurable/contentpage/journals$002fmgr$002f28$002f3$002farticle-p170.xml.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported