Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Znalosti a sebehodnocení sester z ordinací praktických lékařů v oblasti diabetu mellitu

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KUDLOVÁ, Pavla a Ilona KOČVAROVÁ. Znalosti a sebehodnocení sester z ordinací praktických lékařů v oblasti diabetu mellitu. Kontakt-Journal of Nursing and Social Sciences Related to Health and Illness [online]. 2020, vol. 22, iss. 3, s. 165-171. [cit. 2024-03-03]. ISSN 1212-4117. Dostupné z: http://kont.zsf.jcu.cz/artkey/knt-202003-0006_znalosti-a-sebehodnoceni-sester-z-ordinaci-praktickych-lekaru-v-oblasti-diabetu-mellitu.php.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported