Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

A soft target risk application and threat analysis methodology at the Faculty of Applied Informatics in Zlín

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
ČAJKOVÁ, Nikola. A soft target risk application and threat analysis methodology at the Faculty of Applied Informatics in Zlín. In: Journal of Physics: Conference Series [online]. Rome: IOP Publishing Ltd, 2020 [cit. 2024-05-30]. ISSN 1742-6588. Dostupné z: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1603/1/012018.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 Unported