Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Highly surface electron-deficient Co9S8 nanoarrays for enhanced oxygen evolution

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ZHANG, Haoxuan, Jingyu WANG, Qilin CHENG, Petr SÁHA a Hao JIANG. Highly surface electron-deficient Co9S8 nanoarrays for enhanced oxygen evolution. Green Energy and Environment [online]. 2021, vol. 5, iss. 4, s. 492-498. [cit. 2023-06-08]. ISSN 2096-2797. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468025720301102.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International