Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Robust PI control of interval plants with gain and phase margin specifications: Application to a continuous stirred tank reactor

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MATUŠŮ, Radek, Bilal SENOL a Libor PEKAŘ. Robust PI control of interval plants with gain and phase margin specifications: Application to a continuous stirred tank reactor. IEEE Access [online]. 2020, vol. 8, s. 145372-145380. [cit. 2023-12-06]. ISSN 2169-3536. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9160910.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International