Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Spiral extrusion die design using modified differential evolution algorithm

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
PLUHÁČEK, Michal, Michal HRDÝ, Adam VIKTORIN, Tomáš KADAVÝ a Roman ŠENKEŘÍK. Spiral extrusion die design using modified differential evolution algorithm. In: Mendel [online]. Brno: Brno University of Technology, 2019, s. 121-130. [cit. 2021-10-22]. ISSN 1803-3814. Dostupné z: https://mendel-journal.org/index.php/mendel/article/view/97/97.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International