Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Acquiring electric energy from the transport conveyor roller movement for distributed sensors network

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MAZUREK, Krzysztof, Marek SZYGUŁA, Karel PERŮTKA, Krzysztof TURCZYŃSKI a Krzysztof STANKIEWICZ. Acquiring electric energy from the transport conveyor roller movement for distributed sensors network. Journal of Electrical Engineering [online]. 2020, vol. 71, iss. 2, s. 87-95. [cit. 2024-06-20]. ISSN 1335-3632. Dostupné z: https://content.sciendo.com/view/journals/jee/71/2/article-p87.xml.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported