Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

3D porous Ti3C2 MXene/NiCo-MOF composites for enhanced lithium storage

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
LIU, Yijun, Ying HE, Elif VARGÜN, Tomáš PLACHÝ, Petr SÁHA a Qilin CHENG. 3D porous Ti3C2 MXene/NiCo-MOF composites for enhanced lithium storage. Nanomaterials [online]. 2020, vol. 10, iss. 4 [cit. 2021-07-26]. ISSN 2079-4991. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2079-4991/10/4/695.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International