Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Shield Support Monitoring System - operation during the support setting

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
JASIULEK, Dariusz, Slawomir BARTOSZEK, Karel PERŮTKA, Aleksandr KORSHUNOV, Jerzy JAGODA a Marek PLONKA. Shield Support Monitoring System - operation during the support setting. Acta Montanistica Slovaca [online]. 2019, vol. 24, iss. 4, s. 391-401. [cit. 2024-06-18]. ISSN 1335-1788. Dostupné z: https://actamont.tuke.sk/pdf/2019/n4/10jasiulek.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International