Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Effect of structure of polymers grafted from graphene oxide on the compatibility of particles with a silicone-based environment and the stimuli-responsive capabilities of their composites

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ZYGO, Monika, Miroslav MRLÍK, Markéta ILČÍKOVÁ, Martina HRABALÍKOVÁ, Josef OSIČKA, Martin CVEK, Michal SEDLAČÍK, Barbora HANULÍKOVÁ, Lukáš MÜNSTER, David ŠKODA, Pavel URBÁNEK, Joanna PIETRASIK a Jaroslav MOSNÁČEK. Effect of structure of polymers grafted from graphene oxide on the compatibility of particles with a silicone-based environment and the stimuli-responsive capabilities of their composites. Nanomaterials [online]. 2020, vol. 10, iss. 3 [cit. 2021-06-14]. ISSN 2079-4991. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2079-4991/10/3/591.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International