Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Biodegradable porous polylactic acid film as a separator for supercapacitors

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
VARGÜN, Elif, Kadir ÖZALTIN, Haojie FEI, Evghenii HAREA, Jarmila VILČÁKOVÁ, Natalia E. KAZANTSEVA a Petr SÁHA. Biodegradable porous polylactic acid film as a separator for supercapacitors. Journal of Applied Polymer Science [online]. 2020 [cit. 2023-06-01]. ISSN 0021-8995. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/app.49270.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články