Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

A novel frequency-domain approach for the exact range of imaginary spectra and the stability analysis of LTI systems with two delays

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
YUAN, Chengzhi, Shuang SONG, Qinbin GAO, Hamid Reza KARIMI, Libor PEKAŘ a Shenghui GUO. A novel frequency-domain approach for the exact range of imaginary spectra and the stability analysis of LTI systems with two delays. IEEE Access [online]. 2020, vol. 8, s. 36595-36601. [cit. 2024-07-19]. ISSN 2169-3536. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/9000594.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 Unported