Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Differential transform algorithm for functional differential equations with time-dependent delays

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
REBENDA, Josef a Zuzana PÁTÍKOVÁ. Differential transform algorithm for functional differential equations with time-dependent delays. Complexity [online]. 2020 [cit. 2022-11-28]. ISSN 1076-2787. Dostupné z: https://www.hindawi.com/journals/complexity/2020/2854574/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International