Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Exploring ethical business in central Europe: Leaders' values and perspectives on good practices

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PERÉNYI, Áron, Christopher SELVARAJAH, Janusz TANAS, Zuzana TUČKOVÁ, Anna ODROWAZ-COATES, Brigitta TÓTH-BOZÓ a Martina MINAROVA. Exploring ethical business in central Europe: Leaders' values and perspectives on good practices. Sustainability (Switzerland) [online]. 2020, vol. 12, iss. 2 [cit. 2022-12-08]. ISSN 2071-1050. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/2/670.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International