Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Prediction and modeling of roughness in ball end milling with tool-surface inclination

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
BÍLEK, Ondřej, Radoslav MILDE, Jan STRNAD, Milan ŽALUDEK a Martin BEDNAŘÍK. Prediction and modeling of roughness in ball end milling with tool-surface inclination. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [online]. Nová Lesná: Institute of Physics Publishing, 2020, s. 1-8. [cit. 2024-06-22]. ISSN 1757-8981. Dostupné z: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/726/1/012003.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 Unported