Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Profylaktická oboustranná balonková okluze ilických arterií bĕhem císařského řezu u Svĕdkynĕ Jehovovy

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KUDELA, Milan, Marie ČERNÁ, Eliška HOSTINSKÁ, Karel HUML, Šárka GROFOVÁ a Radovan PILKA. Profylaktická oboustranná balonková okluze ilických arterií bĕhem císařského řezu u Svĕdkynĕ Jehovovy. Česká gynekologie [online]. 2019, vol. 84, iss. 5, s. 337-340. [cit. 2021-03-01]. ISSN 1210-7832. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-gynekologie/2019-5-8/profylakticka-oboustranna-balonkova-okluze-ilickych-arterii-behem-cisarskeho-rezu-u-svedkyne-jehovovy-118512.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články