TBU Publications
Repository of TBU Publications

Profylaktická oboustranná balonková okluze ilických arterií bĕhem císařského řezu u Svĕdkynĕ Jehovovy

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
KUDELA, Milan, Marie ČERNÁ, Eliška HOSTINSKÁ, Karel HUML, Šárka GROFOVÁ a Radovan PILKA. Profylaktická oboustranná balonková okluze ilických arterií bĕhem císařského řezu u Svĕdkynĕ Jehovovy. Česká gynekologie [online]. 2019, vol. 84, iss. 5, s. 337-340. [cit. 2024-05-20]. ISSN 1210-7832. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-gynekologie/2019-5-8/profylakticka-oboustranna-balonkova-okluze-ilickych-arterii-behem-cisarskeho-rezu-u-svedkyne-jehovovy-118512.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles