Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Control of a multivariable system using optimal control pairs: A quadruple-tank process

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
NAVRÁTIL, Pavel, Libor PEKAŘ a Radek MATUŠŮ. Control of a multivariable system using optimal control pairs: A quadruple-tank process. IEEE Access [online]. 2020, vol. 8, s. 2537-2563. [cit. 2024-02-27]. ISSN 2169-3536. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/8945360.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International