Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Technology of preparation of barium and magnesium hydroxide nanodispersion and possibilities of their use in monument care

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
KROFTOVÁ, Klára, David ŠKODA, Ivo KUŘITKA a Jan KUBÁT. Technology of preparation of barium and magnesium hydroxide nanodispersion and possibilities of their use in monument care. In: Contemporary Materials And Technologies In Civil Engineering 2018 [online]. Prague: Czech Technical Univ Prague, 2019, s. 21-23. [cit. 2021-01-17]. ISSN 2336-5382. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/5459.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International