Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
TRUONG, Thanh Cong, Ivan ZELINKA a Roman ŠENKEŘÍK. Neural swarm virus. In: Communications in Computer and Information Science [online]. Maribor: Springer, 2020, s. 122-134. [cit. 2021-04-12]. ISSN 1865-0929. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-37838-7_12.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články